Om VRC

Vi er et mindre socialpædagogisk sted, der tilbyder en helhedsorienteret professionel indsats i forbindelse med anbringelse af børn og unge i socialpædagogiske foranstaltninger.

Vi har mulighed for at lave akut og døgnbehandling, anvendelse af familiepleje, rådgivning, interne skoler m.m. Vi modtager unge fra hele landet, der af den ene eller anden grund har brug for at bo et andet sted end hjemme. Vi møder den unge, hvor han eller hun er i sin tilværelse.

Vi har en bred vifte af tilbud med skoleudredning og – undervisning, praktik, støtte til
videreuddannelse og et højt aktivitetsniveau med meget friluftsliv, m.m.m. Vi har et højt fagligt niveau, og vi arbejder hele tiden på at videreudvikle vores kompetencer.