Målsætning


Vores mål for det pædagogiske arbejde med de anbragte børn og unge er at skabe personlig, social og faglig udvikling, som kan bidrage til forøgelse af deres fremtidige livskompetence. Med udgangspunkt i en struktureret og forudsigelig hverdag, hvor børnene og de unge mødes med forståelse og tydelige voksne, udvikles en gensidig tillid, som skal skabe grundlag for udvikling af børnenes og de unges evne til at indgå i forpligtende sociale relationer i deres fremtidige voksenliv. Vores mål er at skabe de bedste rammer og give det bedste tilbud til de unge der opholder sig i vores regi.

Her på vores nye hjemmesiden kan du læse mere om hvem vi er, hvilke tilbud vi har og hvor vi bor.

Med Venlig Hilsen
Vendsyssel Rådgivnings Center